ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2, Ρεθύμνου, - Τ.Κ.: 74100

Τηλέφωνο: 6989417911

E-mail: atsidaftisg@gmail.com

Υπεύθυνος: ΑΤΣΙΔΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Επισκεψιμότητα: 2798

Ιστοσελίδα: http://www.ydravlikosatsidaftis.gr